P0683
 
P0683
Главная / Personalia
 
Personal Data
Surname de Tous
First name Bernat IV
Nickname  
Dating 1340?
Location Sant Marti de Tous
Life dates +1355
Title fou ambaixador a Franca el 1341
home de confianca del rei Pere III el Cerimonios
Close relatives wife - Constancia, filla de Guifre de Castelloli
son - Bernat V
Type of the object Gisant, Sepulcre
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition Esglesia de Sant Marti de Tous (Anoia), Valencia, Spain
Date of manufacturing c. 1331-1343
Artist
Comments

Gisant de Bernat de Sant-Marti (+1335)
Eglise de Sant-Marti de Tous (Anoia)

Sepulcre de Bernat de Tous, Esglesia de Sant Marti de Tous.

Bernat de Tous
Iglesia de San Martin de Tous
h. 1355

Надгробие Берната де Тоус, 1340 г. Церковь Сан - Марти, Тоус, Валенсия. Bernat de Tous (1340) Sant Marti Tous, Valencia

(Link)
Escut de Sant Martí de Tous
Sant Martí de Tous, Barcelona, Spain
Escudo embaldosado: fajado de plata y de azur en seis piezas. Al timbre, corona mural de pueblo

(Link)
El 1318, des d'Avinyo, la mitra d'Osona va cedir el domini al rei Jaume II, i la nissaga dels cavallers de Tous recupera un protagonisme mes directe, ja fos com a senyors titulars, ja fos com a delegats.
Bernat de Tous fou ambaixador a Franca el 1341; home de confianca del rei Pere III el Cerimonios, aquest li vengue la jurisdiccio del castell de Tous el 1347. Els seus hereus l'empenyoraren al princep Joan I el 1386. La dita sobre la malgastadora senyora de Tous que recull mossen Cinto Verdaguer en una poesia datada el 1897 ("Si jo hagues sabut que era menja tan bona / lo pa de mestall barrejat amb les nous, / ai! no envejaria del rei la corona / i seria encara senyora de Tous.") sembla que es refereix a Beatriu de Vilanova, vidua de Bernat de Tous, quan el 1423 el castell fou posat a publica subhasta a instancies dels creditors i adquirit per Ponc de Perellos.

(Link)
El 1339 tenim documentat Bernat IV de Tous com a veguer de Barcelona i el Valles.10 Tot sembla indicar que aquest mateix Bernat IV de Tous va auspiciar la construccio de l'esglesia gotica de Tous, a la qual afegi la seva propia sepultura. La tomba va ser estudiada per Marti de Riquer, el qual, per la forma de l'armadura plasmada en el sepulcre del cavaller, va calcular que la tomba podria datar-se entre els anys 1331 i 1343. El fet que no dugui cap inscripcio n'ha dificultat la identificacio, alhora que ha permes vestir-la de llegendes i ocupants impossibles. En tot cas, es un clar indici de mentalitat en evolucio, de presa de consciencia de la propia importancia, d'eclosio d'una consciencia de llinatge.

(Link)
Bernat de Tous fou conseller reial. Es casa amb Constanca, filla de Guifre de Castelloli. Fou promotor de la construccio de l'antiga esglesia gotica de la poblacio i, per aquest motiu, possiblement tambe s'hi construi el sepulcre mentre es feien les obres, el qual no conte cap indicacio temporal ni cap inscripcio. Aquesta circumstancia va fer neixer diverses interpretacions fins que el romanista i humanista Marti de Riquer, a la seva obra L'arnes del cavaller: armes i armadures catalanes medievals (1968), pogue establir una datacio de la tomba (entre 1331 i 1343) a partir de la indumentaria del cavaller jacent que hi esta representat. Bernat de Tous mori l'any 1355.

(Link)
De dos metres de llargada i uns tres pams d'alcada. La part inferior esta compartimentada amb capelletes d'arc ogival, amb una figura cadascuna, no identificables. A la part superior hi ha l'estatua jacent del senyor de Tous, amb indumentaria de guerrer i un lleo als peus, vestit amb una cota de malla i un sabre a les mans. Hi ha divergencies d'opinio sobre el personatge jacent. Podria ser el comte Marti Miro o, mes probablement, Bernat de Tous, senyor del castell que mori l'any 1355, fou collocat a l'antiga esglesia parroquial i despres traslladat a l'actual el 1895.
Al costat del sarcofag es conserven interessants elements rescatats de la comarca, com esteles sepulcrals de la Roqueta, pica baptismal de Fiol, etc.

Images
Вверх страницы