P0627
 
P0627
Главная / Personalia
 
Personal Data
Surname Avinyo
First Name Pere
Nickname  
Dating 1390?
Location Vilafranca del Penedes
Life dates  
Title vicegovernador de Catalunya l'any 1390
Close relatives father - Jaume Sabater, alies d'Avinyo
Type of the object Sepulcro
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition en el presbiterio de la iglesia del convento de Sant Francesc, en Vilafranca del Penedes (Barcelona)
Date of manufacturing  
Artist
Comments

в одном из описаний памятников указано, что это саркофаг del Pere d'Avinyo, непонятно, на каком основании
(Link)
Sarcofag del Pere d'Avinyo es un sarcofag policromat amb decoracio corresponen a l'ultim periode del gotic. Esta penjant damunt l'antiga porta de l'orgue i sostingut per dues mensules amb forma de lleo amb els crins daurats. La part frontal de l'ossera esta decorada amb arcuacions i columnes formant quatre compartiments que emmarquen sengles escuts de llinatge amb un lleo rampant pertanyents al noble que hi es enterrat.[1]
La tapa es a dues vessants. En una d'elles hi ha l'estatua de Pere d'Avinyo vestit amb cota de malla, cuirassa, gamberes i sabatots de malles. El cap descobert i de cabellera daurada esta recolzat en un coixi. Els peus descansen damunt l'esquena d'un llebrer. Presenta les mans en actitud de pregar. Una llarga espasa es recolza sobre el seu cos. No presenta cap inscripcio. La decoracio es veu complementada per sanefes de rosetes en relleu.[1]
Pere d'Avinyo fou ambaixador a Constantinoble, governador de Catalunya el 1389 i era germa de fra Marc, fundador de l'hospital de Sant Pere.[1]
Питер Коффин Авиньон находится саркофаг с полихромной украшения соответствуют последний период готики. Висит на двери старого органа и при поддержке двух кронштейнов формы золотой лев с гривой.Передняя часть склеп украшен арки и колонны образуют четыре отделения, которые обрамляют щита, так родословную, принадлежащий к знатному на задних лапах лев похоронен там. [1]
Крышка имеет два аспекта. В одном из них есть статуя Петра Авиньон носить кольчугу, броню, Гамбия каблуки и сетки. С непокрытой головой и золотые волосы поддерживается на подушке. Ноги опираются на спине Greyhound. Представляет отношение молиться руки.Длинный меч отдыхает на его теле. Не представляет регистрацию.Декор дополняется границ розеток с облегчением. [1]
Петр Авиньон был послом в Константинополе, губернатор Каталонии в 1389 и был брат брат Марк, основатель госпиталя Святого Петра. [1]

в другом описании этот памятник приписывают члену семьи Erill на основании сходства изображенных гербов, но никакой достоверной информации не найдено и никакой связи с этим памятником
(Link)
Sepulcro de un caballero de la casa de Erill
Estas armas son las propias de la Baronia de Erill uno de los linajes mas antiguos de Catalunya, enlazando con las mas notables casas de del Principado y con las de los reinos de Aragon, Castilla, Valencia. El tronco de este linaje, segun los historiadores, fue Berenguer Roger, el cual se apodero de las tierras de Erill (Lerida), creando la Baronia de Erill y fundando este linaje, que posteriormente tomo por apellido el nombre del citado territorio leridano. Esta familia tuvo mucho renombre en Catalunya desde el siglo XIV al XVI, heredando otras casas de igual renombre el titulo de la baronia, y la tierras que pertenecian a ella.
Esta familia tuvo mucho renombre en Catalunya y Aragon, desde el siglo XV al XVI, heredando otras casas de igual antiguedad el titulo de la baronia, y la tierras que pertenecian a ella.

(Link)
здесь указано, что герб семьи Erill имеет красного льва на серебряном (а не на золотом, как у нас) фоне

(Link)
(Link)
(Link)
здесь приведены несколько гербов семьи Avinyo (в том числе с бордюрами и с коронами, как на нашем памятнике), но все они на серебряном фоне

никакой полноценной личной информации о Pere d'Avinyo не найдено, но есть его упоминания в документах, где сказано, что в 1390 году он был губернатором (или вицегубернатором) Каталонии, и что семья Avinyo владела замком Avinyonet del Penedes a Vilafranca del Penedes
дата 1390 вполне подходит для изображенного комплекса
до получения более точной информации будет принята эта аттрибуция и датировка

(Link)
... el germa de Jaume Sabater, tambe anomenat Pere d'Avinyo, com el seu pare
... A la mort de la seva primera muller, abans de l'any 1360, Jaume va tenir fills amb Clara. Existeix una carta reial que legitima els fills que va tenir posteriorment amb la seva segona muller o amistancada. Segurament es feu per questions d'herencia per saber a qui anaven a parar les propietats d'aquesta branca dels Avinyo. El fill hereu, el cavaller Pere d'Avinyo, va ser vicegovernador de Catalunya l'any 1390.
... Una casa, una masia fortificada que cal conservar per la historia que te, tant a Pontons, com Avinyonet del Penedes a Vilafranca del Penedes i a tota Catalunya
... El 1385 trobem senyor del castell de Lavit al fill de Jaume, en Tomas Desfar. La seva muller fou Elvira Avinyo, filla del noble Marc d'Avinyo (senyors d'Avinyonet)

(Link)
Segons explica en Josep Bosch, abans de l'any 1330, un jueu convers de Barcelona, Jaume Sabater, era el senyor del mas de Pontons. Al cap de sis anys, el 1336 en va fer donació a la seva filla Ferrerona amb motiu del seu matrimoni amb Pere d'Avinyó d'Avinyonet. En Josep Bosch documenta a la família Avinyó com propietària del mas de Pontons fins el segle XVI.

есть путаница с именами из-за повтора
Jaume Sabater, senyor del mas de Pontons дарит имение своей дочери Ferrerona на ее свадьбу с Pere d'Avinyó d'Avinyonet, который умер к 1360 году
у них был сын, тоже Jaume Sabater
(Link)
Jaume Sabater, àlies d'Avinyó, donzell, fill del difunt Pere d'Avinyó (26/02/1360)
и у этого Jaume Sabater, àlies d'Avinyó был сын Pere d'Avinyó, который стал вицегубернатором Каталонии в 1390 году

Images
Вверх страницы