P0501
 
P0501
Главная / Personalia
 
Personal Data
Surname Penyafort
First Name Unknown
Nickname  
Dating 1375? (датировка предположительная по соседним комплексам)
Location Vilafranca del Penedes
Life dates  
Title cavaller
Close relatives  
Type of the object Sarcofag
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition  
Date of manufacturing  
Artist
Comments

(Link)
Villafranca del Panades Knight (1375)
Источник: Fryer, Alfred Cooper. 1929. Wooden monumental effigies in England and Wales. E. Stock.

(Link)
Sarcofag dels Penyafort
Sarcofag situat a la paret esquerra de la capella de la Purissima, sostingut per dues mensules enforma de lleo, atribuit a la familia Penyafort. Esta treballat en pedra de baixa qualitat i es de factura poc acurada.
El frontal de l'ossera presenta un baix relleu al·legoric a la resurreccio de la carn, d'ingenua execucio, on es veuen vuit personatges drets i en actitud de pregar i altres dos, als extrems, sortint de sengles tauts. Els personatges centrals es troben sobre un llit de flames i corresponen a quatre figures femenines despullades, un frare francisca i tres homes, un d'esquena, vestits de cintura en avall. Aquest grup escultoric es troba emmarcat per sanefes de rosetes en relleu.
La tapa es a dues vessants. En una d'elles presenta un personatge jacent amb cota de malla, gamberes i sabatots de ferro. El cap amb capmall i elm que descansa sobre un coixi. Els peus es cargolen sobre un llebrer. Presenta les mans sobre el pit en actitud de pregar. No va armat. L'atribucio d'aquest sarcofag als Penyafort no es segura. Aquesta familia, lligada a sant Ramon de Penyafort, tingue el seu castell al lloc de Penyafort de la parroquia de Sant Margarida i els Monjos.

(Link)
Sembla que, per la documentacio consultada, els senyors de Penyafort continuaran sent els amos del castell fins a la meitat del segle xiv. De fet, el 1337 encara es parla de la domum nostram dicta de Penaforti,1 que tenia com a propietari Bernat de Penyafort, net de Pere de Penyafort. El 1356, Arnau de Montoliu, l'ultim descendent dels Penyafort, ven la casa llavors anomenada de Bella Vista a Pere de Crebeyno
указано, что последним членом семьи de Penyafort был Arnau de Montoliu, продавший имение в 1356 году

не найдено никакой личной информации
неизвестно, на каком основании памятник приписан этому персонажу

Images
Вверх страницы