P0492
 
P0492
Главная / Personalia
 
P0492a
 
Personal Data
Surname de Montagut
First name Galceran (o Guerau)
Nickname  
Dating 1325?
Location Pontils
Life dates  
Title  
Close relatives wife - dama de la Familia Ca Terra (Terre)
Type of the object escultures de sarcofag
Tapa de sepulcre monumental
Place of manufacturing
(place of burial)
ESGLESIA DE SANTA PERPETUA DE GAIA (Pontils - Conca de Barbera)
Place of exposition Museu Diocesa, Catedral de Santa Maria, Tarragona
Date of manufacturing su fecha aproximada de realizacion entre los anos 1330-1340
Artist
Comments

(Link)
El caballero Montagut y su dama Ça Terra en la Catedral de Tarragona.
No se ha conservado el nombre de estos personajes, y sólo un pequeño cartel nos da este dato, así como el de su ubicación original en Santa Perpètua de Gaià (Conca de Barberà) y su fecha aproximada de realización entre los años 1330-1340.

las esculturas yacentes de un caballero de la Familia Montagut y su dama de la Familia Ca Terra

(Link)
Al segle XIV, Galceran de Montagut, militar, va deixar 2.000 sous per a la seva anima i va institui una capellania a l'esglesia de Sta. Perpetua. Sembla que seria d'aquest Montagut el sarcofeg de pedra amb dues figures esculpides, un home vestit de guerrer i la seva esposa, que es troben en una sala romanica que hi ha abans d'entrar al claustre de la catedral de Tarragona. Les dues tombes es trobaven dins de l'esglesia de Santa Perpetua i van ser traslladades a Tarragona cap al 1916

в 1322 написал свое завещание, исполнителем назначил Bordo de Cervello, который умер в 1325-28, и так как другой информации по завещанию нет, можно предполагать, что наш персонаж умер между 1322-25 годами
(Link)
A partir de mitjans segle XII, un cop pacificades les terres de Tarragona arran de les conquestes de Tortosa i Lleida per part de Ramon Berenguer IV i expulsats els sarrains de l'ultim reducte (Siurana, 1153) comprovem la consolidacio del poder militar i senyorial a les terres de l'Alt Gaia. En 1168 mori el cavaller Guillem de Montagut, ric senyor de l'Alt Gaia i la Segarra, del llinatge d'Hug de Cervello, amb testament sacramental, deixant al seu fill homonim els castells de Pinyana, Santa Perpetua, Pontils i Montclar, entre d'altres (miret1910: 321). Encara a la primera meitat del segle XIV senyoregen els Montagut en aquestes conrades. En 1311 Galceran de Montagut, militar, demana a Bertran d'Angera, militar, la potestat del castell de Santa Perpetua i el 1322 ordena el seu testament, nomenant marmessor entre d'altres a Bordo de Cervello, senyor seu, i reserva 2.000 sous per a la seva anima i per que fos instituida una capellania a l'esglesia de Santa Perpetua (piefa1984: 633-634). Al Museu Diocesa de Tarragona s'exposa actualment la tapa d'un sepulcre monumental doble, traslladat alli pels volts de 1916 de l'esglesia de santa Maria de Santa Perpetua de Gaia. Sembla coherent pensar que el sepulcre contenia les despulles de Galceran de Montagut i de la seva dona (palli1991: 112-113)

есть основания думать, что de Montagut были параллельной ветвью семьи de Cervello
Guillem de Montagut, hijo de Guerau Alemany (IV) de Cervello, posee tambien derechos en Santa Perpetua y en su testamento fechado en 1168 los cede a su hijo Guillermo.

Ramon Alemany de Cervello i de Querol (? - Mallorca, 1230) как младший, не наследовал Cervello, но стал бароном de Querol, Montagut, Pontils, Pinyana, Montclar, Selmella i Santa Perpetua de Gaia Alemany I de Cervello, Baro de Querol-Montagut (+1300) имел сына Guerau (ou Galceran) Alemany de Cervello

в 1348 еще жив Galceran de Montagut
Tipologia: TESTAMENT
Data literal: IV nonas iunii anno Domini Mє CCCє XL VIIIє
Data: 02/06/1348
Lloc: Santa Maria de Miralles
Notari: Bernat de Santromа, rector de l'esglйsia de Santa Maria de Miralles
Fons de procedиncia:
Regest en catalа: Huguet de Montagut fa i ordena testament. Nomena marmessors Galceran de Montagut, Pere de Montagut, senyor de Cerseguer, i Pere de Montagut, castlа del castell de Selma. Elegeix sepultura a l'esglйsia de Santa Maria de Miralles. Institueix hereva universal la seva filla Luconeta.

но изображенный на поясе нашего персонажа герб не соотносится ни с гербом Montagut, ни с гербом Cervello
герб (DESPUIG I DE SANT CLIMENT, Guillem) очень похож на изображенный на нашем памятнике
(Link)
еще больше интриги добавляет то, что Montagut, предместье города Lleida (далеко от нашей церкви de Santa Perpetua) - одно из владений семьи Santcliment
никаких представителей с именем Galceran не обнаружено, никакой связи не установлено
возможно, изображен один из представителей младших ветвей семьи
но еще больше подходит герб Despuig
http://www.blasonari.net/apellido.php?id=430
http://www.linajes.net/esq22b.php?nombre=Despuig

(Link)
стр. 349
в списке concellers de Barcelona c 1325 года появляется Francesc Santcliment
в 1365 в списке встречаем Pere Terre

El ciutada de Lleida Francesc de Santcliment (mort abans del 1344)

семья владела la senyoria d'Alcarras i Montagut
(Link)
Al s. XIV els Santcliment residien al carrer Major de Lleida i posseien, a mes de la senyoria d'Alcarras i Montagut, Sarroca de Lleida, Llardecans, Vilanova de Remolins i grans latifundis a Flix i la Palma (Ribera d'Ebre)

MONTAGUT
MONTAGUT es un pueblo de la provincia de Lerida/Lleida situado en la comunidad de Catalunya , perteneciente al ayuntamiento de Alcarras
los pueblos mas cercanos a MONTAGUT son: Alcarras, Vallmanya pertenecientes todos al ayuntamiento de Alcarras Aqui os dejamos todas la informacion y mapas que disponemos de MONTAGUT
No olvides dejarnos informacion adicional para mejorar ni dejar de poner un mensaje en nuestro foro MONTAGUT
Gracias por visitar pueblos20.net - La web de los pueblos de Espana

Images
   
P0492b
 
Personal Data
Surname Queralt
First name Unknown
Nickname  
Dating 1325?
Location Santa Coloma de Queralt
Life dates  
Title  
Close relatives  
Type of the object sepulcre
Place of manufacturing
(place of burial)
procedent de Santa Maria de Bell-lloc (Santa Coloma de Queralt)
Place of exposition Museu Diocesa de Tarragona, Spain
Date of manufacturing 1330-1340
Artist
Comments

(Link)
Una coberta de sepulcre del Museu Diocesa de Tarragona,
procedent de Santa Maria de Bell-lloc (Santa Coloma de Queralt)
Pel que fa a la identificacio del personatge del sepulcre, com ja s'ha dit, el lleopard lleonat de l'heraldica apunta clarament al llinatge dels Queralt. El tipus de vestimenta militar, l'estil del sepulcre i la relacio amb el de Santa Perpetua ha permes atribuir-li una cronologia compresa entre els anys 1330-1340. De quin membre de la familia Queralt estractaria? L'examen de l'arbre genealogic dels Queralt podria apuntar cap a un dels fills mascles de Pere IV de Queralt (+1323/1324) i de Francesca de Castellnou: Bernat, Ponc, Pere, Guillem i Ramon. La baronia de Santa Coloma la va heretar Pere (Pere V de Queralt), que era el tercer fill mascle. Pero nomes es tracta d'una hipotesi sense cap confirmacio documental.

(Link)
Santa Maria de Bell-lloc es un monument del municipi de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barbera) declarat be cultural d'interes nacional.

 

Images
   
Вверх страницы