P0436
 
P0436
Главная / Personalia
 
P0436a
 
Personal Data
Surname Fenollet (Fenolleda, Fonollet)
First name Pere VII
Nickname  
Dating 1358
Location Barcelona
Life dates +1353
Title vizconde de Illa (1315-1353)
Close relatives father - Pere (Pedro) IV de Fenollet (+1315)
mother - Esclaramunda=Esclarmonda=Elvira de Canet (=de sa Guardia=de Pin'os(Casa de Berga-Pin'os), vescomtessa d'Illa i Canet (+1354, +1357, +1358)
wife - (1329) Marquesa de Saportella, baronessa de Lluca i la Portella
children
Andreu de Fenollet, 3. Vescomte de Illa [Cat1314], d1386-1387 sive d+1387
Hug
Beatriu (+1362
Type of the object Sepulcres
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition capella de Santa Clara, Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Barcelona)
Date of manufacturing  
Artist
Comments

tomba d'Esclaramunda d'Illa i Canet
Esclaramunda, vescomtessa d'Illa i Canet, i els seu fill Pere junt amb l'esposa d'aquest, Marquesa

Fenollet i de Canet, Pere (VII) de (Rossello, s XIV – 1353) Segon vescomte d'Illa. Fill i hereu de Pere de Fenollet i d'Urtx i germa de Galceran, d'Hug i de Ponc. El 1329 es casa amb Marquesa de Saportella, que li aporta les baronies de Lluca i la Portella. Fou lloctinent del rei Sanc I de Mallorca des del 1322, i gran camarlenc, conseller i confident de Jaume III de Mallorca durant mes de quinze anys, el qual el cobri de favors; es passa pero a Pere III el Cerimonios i fou empresonat pel rei (1342) al castell de Bellver. El Cerimonios l'allibera el 1343 en apoderar-se de Mallorca. Durant el proces instruit al rei de Mallorca fou un testimoni implacable contra aquest. Figura despres al Consell Reial del Cerimonios i dirigi en gran part la campanya d'ocupacio del Rossello (1344). El 1345 Jaume III posa setge al seu castell de Corbera. L'any 1347 impedi una temptativa de Jaume III per apoderar-se del Conflent. Vers el 1350 estigue a Perpinya per estudiar la possible unio amb Venecia contra Genova. El mateix any ana a Paris per negociar amb Felip VI la venda de la senyoria de Montpeller, interrompuda per la mort del frances. Ver el 1350 hereta, del seu cosi germa Ramon (IV) de Canet, el vescomtat de Canet.

Canet, Esclaramonda de (Catalunya, s XIV - d 1354) Dama. Era pubilla del vescomte de Canet. Es casa amb Pere de Fenollet, primer vescomte d'Illa. El vescomtat de Canet passa aixi als Fenollet. Fills seus foren Pere, vescomte, Hug, bisbe de Vic i de Valencia, Bertran, regent de la governacio de Mallorca, Constanca, casada amb Pere Galceran de Pinos, i Timbor, que es marida amb Bernat de Cabrera.

Muere Pere VII de Fenollet, 2? vizconde de Illa (heredado de su padre Pere VI de Fenollet i d’Urtx) y 3? de Canet (heredado de su primo hermano Ramon de Saguardia i de Rocaberti), titulos y jurisdicciones que pasan a su hijo Andreu de Fenollet i de Saportella (1353-86/7).

Images
   
P0436b
 
Personal Data
Surname Manresa (Minoris)
First name Bernat (Bernardo)
Nickname  
Dating 1339
Location Manresa
Life dates +1339
Title militar
Close relatives  
Type of the object tomb effigy
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition Santa Maria de Manresa. La Seu, Catalonia, Spain
Church of Santa Maria de la Seo, Manresa, Spain
Date of manufacturing  
Artist
Comments

(Link)
Bernardo de Minoris
1300
Manresa, Catalonia, Spain
Источник изображения: Fryer, Alfred Cooper. 1929. Wooden monumental effigies in England and Wales. E. Stock

(Link)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Col%c2%b7legiata_Bas%c3%adlica_de_Santa_Maria_de_Manresa
Col·legiata Basilica de Santa Maria de Manresa
Sepulcre de cavaller, Bernat de Manresa. Sarcofag de pedra, a la coberta del qual hi ha representat el difunt, mort el 1339, vestit de cavaller i amb el cap recolzat sobre un coixi i els peus sobre un gos. A la part frontal del vas hi ha uns relleus representant un llibre obert flanquejat per dos escuts.

(Link)
Tomba de Bernat de Manresa (Santa Maria de la Seu de Manresa- El Bages)
Es el sise sarcofag situat a la girola de la Seu. Bernat de Manresa era militar.
La tomba te forma d’arqueta i es d’estil gotic. El vas sepulcral conte un llibre obert destinat a la inscripcio o epitafi, del qual nomes n’hi ha una pagina gravada i dos escuts gotics molt similars a banda i banda, que tambe estan representats als laterals del sepulcre. La tapa conte una escultura jacent del militar, vestit amb una tunica de malles (asberg) fins als genolls. Tambe porta proteccions a les cames i als peus, sota els quals sembla que hi hagi un gos. Va armat amb espasa i daga. Com es habitual en moltes d’aquestes sepultures, el cap de l’estatua reposa sobre un coixi de pedra.
L’epitafi diu: XI Kalendas Madii Anno Domini MCCCXX nono obiit venerabilis Bernardus de Minorisa miles cuius anima requiescat in pace amen qui hic dictus venerabilis iacet.
La traduccio seria: A XI de les calendes de maig (21 d’abril) de l’any del senyor MCCCXXXIX mori el venerable Bernat de Manresa, militar. Que la seva anima descansi en pau. Amen. Aqui jau el dit venerable.

Bernardus de Minorissa=Bernardo de Manresa
Minorissa=Manresa
Strabon, en el libro tercero de su Historia dice, que el nombre de Manresa, a la que llama Minorisa, deriva de Asona, raiz de Esson o Etton, voces griegas que significan mimts o menor; siendo tambien raices Essos o Ettos, y no Jepsos o Jesos, segun dicen otros, puesto que estas son comparativo de micros, pequeno.

Images
   
P0436c
 
Personal Data
Surname Copons (de Copons i Rajadell )
First name Hug (Hugo)
Nickname  
Dating 1354
Location Llor (El Llor)
Life dates +1354
Title 2n Sr. de Llor
Close relatives  
Type of the object Sepulcre
Place of manufacturing
(place of burial)
Esglesia de Sant Julia de Llor (Torrefeta i Florejacs, La Segarra)
Place of exposition Museu Diocesa i Comarcal de Solsona
Date of manufacturing Vers 1360
Artist
Pere Moragues
Comments

El sepulcre es de la segona meitat del segle XVI i s'atribueix a l'escultor Pere Moragues

va estar al servei del rei Pere el Cerimonios (1336-1387). Procedent d'un llinatge de la zona de l'Anoia, va morir el 1354 mentre participava en una campanya militar a Sardenya
cavaller Hug de Copons, que va lluitar amb Pere el Cerimonios a l'illa de Sardenya hi va morir el 1354. Les seves restes descansaven al Castell de Llor, fins que a causa del seu progressiu enderrocament van ser traslladades a l'esglesia.
Sembla ser que el seu cos fou traslladat fins a l’esglesia del Llor, on es va guardar durant almenys 6 segles. Recentment, els Museu Diocesa, tot seguint les politiques de concentracio de reliquies, decidi traslladar el feretre a Solsona.

Images
   
P0436d
 
Personal Data
Surname Cruilles (DE CRUDI/LLIS)
First name Jofre Gilabert (GAUFRIDUS GILABERTI, Gedofredo, Godofredo)
Nickname  
Dating 1339
Location Girona
Life dates +1339
Title almirall de la Corona d’Arago
Close relatives  
Type of the object sarcofago
Place of manufacturing
(place of burial)
Monastery Sant Francesc de Girona
Place of exposition Palau Episcopal, Museu d'Art, Girona, Catalonia, Spain
Date of manufacturing  
Artist  
Comments

Vista frontal del sarcofago de ... de Cruilles, con el blason de este linaje. Museu d'Art de Girona - Palau Episcopal
Espagne - Gerona - Museo Arqueologico - Sarcofago de Gedofredo de Cruilles - Sarcophage - Ed Sans N° 15
GERONA.- MUSEO ARQUEOLOGICO.- SARCOFAGO DE GODOFREDO DE CRUILLES
Jofre Gilabert de Cruilles
HIC IACET NOBILIS AC MAGNANIMUS VIR DOMINUS GAUFRIDUS GILABERTI DE CRUDI/LLIS
ANNO DOMINI M° CCC° XXXIX° (1339)

(Link)
Museu d'Art de Girona
Sepulcre de Jofre Gilabert (segle XIV)
Sant Francesc de Girona

(Link)
(Link)
Sepultura de Jofre Gilabert de Cruilles. Segle XIV. Pedra Calcaria. 106 x 198 x 55 cm. Museu d’Art de Girona, Num. reg. 2514-2517. Fons d’Art Diputacio de Girona

Images
   
Вверх страницы