P0373
 
P0373
Главная / Personalia
 
P0373a
 
Personal Data
Surname Haccourt
First name Jean Noel (Noyhe)
Nickname dit Noyhe d'Isle de la Canges, dit de Haccourt
Dating 1375
Location Liege
Life dates +after 1378
Title ecuyer, Bourgeois de Liege
Close relatives father - Hugues de Haccourt (+1334)
mother - Jenne Surlet
wife - Marie (Maroie) Gilman(s) (+1375), dite d'Aleur, fille de frere Jean Gilman, marchand d'etoffes & d'Agnes d'Aleur
mourut sans heirs
child - Hugues d'ISLE de la CANGES dit de HACCOURT marie avec Jenne SURLET (+1353)
Type of the object incised slab
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition couvent des Freres-Mineurs, Liege, Le Grand Curtius, Liege, province of Liege, Belgium
Date of manufacturing  
Artist
Comments

A beautifully detailed late 14th century incised slab of (possibly) Jean Noel de Haccourt who died after 1378 but which was probably made after his wife Marie died in 1375 since Jean's death date hasn't been engraved

(Link)
(Link)
персонаж имеет датировку около 1350 или даже раньше

для датировки 1370-е больше подхожит внук нашего персонажа - Raes de Haccourt

Images
   
P0373b
 
Personal Data
Surname Gotem (van Gotem, Gothem)
First name Gerard Print
Nickname  
Dating 1370?
Location Gotem
Life dates +1358
Title  
Close relatives wife - Elisabeth Bollen (1403)
Type of the object slab
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition St-Niklaas- en Dionysiuskerk, Gotem, Borgloon, province of Limburg, Belgium
Date of manufacturing ca. 1358-1400
Artist
Comments

it was definitely made after his death and before the death of his wife Elisabeth Bollen in 1403 (this date has been added later); slabs from the South Limburg-area often look the same and were probably all based on the same design, which makes them hard to date

датировка принята 1370? - по аналогичным комплексам - P0477, 1368; P0373a, 1375

Images
   
P0373c
 
Personal Data
Surname Loon (van Loon, de Looz, de Los, von Loen)
First name Abraham
Nickname  
Dating 1368
Location Borgloon
Life dates +1368
Title ridder
Close relatives daughter - Elisabeth († 1387)
Type of the object  
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition Kerk Sint-Odulphus, Borgloon, province de Limbourg, Belgique
Sint-Odulfuskerk, Borgloon, province of Limburg, Belgium
Date of manufacturing  
Artist
Comments

(Link)
Abraham van Loon
Dating 1368
Location Church of St Odulfus, Borgloon, Limbourg, Belgium dimensions: hoogte: 218 cm, breedte: 103 cm

"Dns (domius) Abraham de Los" (написано на памятнике), Comte de Looz - французское название графства

хотя на памятнике указано, что он сеньор (dominus), ни в одном описании графства не упоминается имя abraham с датой 1368

Abraham de Looz, alias de Waroux (±1351), Lord of Veulen
Jan van Gutschoven also known as Jan van Goetsenhoven or Jean de Gutscoven (-1376), Knight, Lord of Veulen, Viscount of Loon (Looz), he was married with:
Elisabeth de Looz also known as Elisabeth van Loon (-1387), from 1376 Lady of Veulen

изображенный на памятнике герб (стоящий на задних лапах лев на фоне с маленькими вертикальными прямоугольниками) не соответствует гербу графства Loon, но очень похож на герб французского города Loon-Plage
на гербе также можно различить в верхней части узкую горизонтальную полосу с вертикальными полосами вниз (знак сына сеньора)
изображенный на гербе лев мог принадлежать семье von Heinsberg, чей представитель Dietrich von Heinsberg († 1361) был Graf von Looz und Chiny

на памятнике указаны две надписи с датой смерти:
одна про Abraham de Los (+1368) - с правой стороны "HIC JACET DNS ABRAHAM DE LOS MILES QUI OBIIT ANNO DNI M CCC LXVIII MENSIS FEBRUARII DIE ..."
другая неизвестно про кого - с левой стороны "??? QUI OBIT ANNO DM M CCC (?LXX...) ... BEATI GEORGII MARTIRIS ... ANIMI REQUIESCANT IN PACE AMEN
надпписи выполнены разными шрифтами и, поэтому, скорее всего, в разное время
вторая надпись относится к кому-то, похороненному позже здесь же (возможно, жена) - "пусть покоятся с миром"

...Arnold stiftete die altere Linie der Grafen von Looz/Loon, welche indes mit dem Grafen Dieterich II. im Jahre 1367 erlosch, worauf das Hochstift Luttich die Grafschaft als ein erledigtes Lehen einzog
...Арнольд пожертвовал старую линию графов Looz/Loon, которая, однако, с графом Дитрих II. вымерла в 1367, а затем епархии Льежа переехал в округ как феодальное владение

Images
   
P0373d
 
Personal Data
Surname Heers (van Heers, de Heer, de Heere)
First name Gerard II
Nickname  
Dating 1393
Location Heers
Life dates abt. 1310 - 9 oktober 1398
Title  
Close relatives father - Gilbert (?•Jean de HEERS †1332)
mother - Cecilia van Betho (+1355)
wife - Catharina van Binsveld
children
Cecile de HEERS (1344-1421)
Alide de HEERS (1339-1399)
Type of the object brass
Place of manufacturing
(place of burial)
formerly in the church of Heere, near St. Trond, a few miles from Liege
Heers, province of Limburg
Place of exposition now preserved in the Fine Art Museum of the Palais de Cinquentenaire at Brussels
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel, Belgium
Date of manufacturing 1393
Artist
Van den Berch
Comments

circa 1393 een koperen grafplaat geplaatst werd voor Johannes van Heers en Gerard van Heers. (Johannes was de oom van Gerard.)
Около 1393 был помещен меди надгробие Йоханнес ван Heers и Джерард ван Heers. (Иоанн был дядей Жераром.)

Op de twee bogen boven de persoonsafbeeldingen lezen we :
Две арки над человеком изображения мы читаем
VITA SALUS LAPSORUM VIRGO MARIA LUMINIS ETHEREI STELLA MEMENTO MEI.

De prachtige koperen grafplaat is omstreeks 1840 uit de parochiekerk van Heers verwijderd. Ze werd in 1861, samen met de koperen grafplaat van Ricalt van Rivieren uit 1554, verkocht door baron de Stockem aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor een luttele 1140 Frank.
Dit geld werd door de kerkfabriek aangewend om de verfraaiingskosten van de kerk te betalen bij een bisschoppelijk bezoek.
Красивое надгробие меди составляет около 1840 из приходской церкви Heers
удалены. Это было в 1861 году, наряду с медью надгробие из Ricalt
Реки в 1554, продан барон де Stockem Королевский музей
для искусства и истории всего лишь за 1140 Франк.
Эти деньги были использованы церковного совета в украшение расходы
выплачивается в Епископальной визитом. церкви

Een van de mooiste “monumental brasses” verdween uit onze provincie. Deze monumentale plaat meet 255cm X 155cm en is van een uitzonderlijke kwaliteit omwille van de rijke versieringen en de tot in de puntjes uitgewerkte krijgsuitrusting.
Hiernaast de afbeelding van de bewuste koperen grafplaat gemaakt door W.F. Creeny in 1884.
Один из лучших "монументальной латуни" исчезло из нашей провинции. это
монументальное плите размером 255cm х 155см и имеет исключительное качество
из-за богатых украшений и работал до совершенства получить оборудование.
Кроме изображения сознательного надгробие меди сделаны WF Creeny в 1884 году.

John (Jehan) (+1332) and Gerard (+1398) de Heere

De zoon van Gerard van Heers was Jean of Johannes van Heers (+1332) en deze vocht aan de zijde van de prinsbisschop Adolphe de la Marck in de oorlog tegen de rebellie. De hierboven vermelde graftekst van Jean van Heers vinden we terug in het werk van Van den Berch. Misschien was dit een tekst die voorkwam op een grafsteen die in de kerk geplaatst werd net na de dood van Jean of Johannes van Heers. Een feit is dat er circa 1393 een koperen grafplaat geplaatst werd voor Johannes van Heers en Gerard van Heers. (Johannes was de oom van Gerard.) Hierop was de graftekst uiteraard weer wat anders :

Сын Жерара ван Heers был Жан или Heers Иоанна (+1332), и это
воевал на стороне князя епископ Адольф де ла Марка в войне против
восстание.Эпитафия Жан ван Heers и выше, получим
В работе Ван ден Берч. Возможно, это был текст, который был
на надгробную плиту поставили в храме была только после смерти Жана или
Йоханнес ван Heers. Дело в том, что около 1393 медных надгробии
был помещен перед Джоном и Джерард ван Heers Heers. (Иоанн был
дядя Жерар) Это эпитафия была явно что-то другое.:

HIC JACET DOMINUS GERARDUS
DOMINUS DE HEERE MILES QUI OBIIT ANNO
A NATIVITATE DOMINI NOSTRI
JHESU CRISTI MILLESIMO TRECENTISIMO XCVIII
IN DIE BEATI DYONISII ORATE PRO EO
ANNO A NATIVITATE DOMINI M
CCC XXXII ULTIMA DIE MENSIS MARCII OBIIT
DOMINUS JOHANES DOMINUS DE HEERE
MILES CUIUS ANIMA PER DEI MISERICORDIAM
REQUIESCAT IN PACE AMEN.

Uitsterven van de naam “de Heers”.
De laatste heer die de naam van Heers droeg was Gerard de Heers die zijn bezittingen te Wimmertingen en Jesseren zag erkennen voor de zaal te Kuringen in 1361. Hij stierf op 9 oktober 1398. Op die dag werd hij vermoord door de inwoners van Sint-Truiden die ook het kasteel en het dorp
in 1383 al in de as legden en dit nog eens zouden doen in het jaar 1439. Hij was gehuwd met Catharina van Binsveld en zij hadden een dochter, Cecile. Deze laatste was gehuwd met Raes de la Riviere d’Aerschot. Hun huwelijkscontract werd opgesteld op het kerkhof van Dormaal onder een eik op 29 juni 1362.
Deze echtverbintenis werd gezegend met 6 kinderen. Hun oudste zoon erfde de goederen en het kasteel van Heers. Deze Gerard de la Riviere stierf zonder nakomelingen en bijgevolg ging het goed over aan een zoon van zijn tweede broer, dus een kleinzoon van Cecile de Heers en Raes de Riviere. Daar de oudste overleden was in 1440 te Rhodos en begraven was in de Sint-Antoniuskerk aldaar, ging het goed over aan de tweede zoon. Dit was de beruchte en beroemde Raes van Heers die zelfs vermeld wordt in de annalen van de Vaderlandse geschiedenis doordat hij in opstand kwam tegen Karel de Stoute van Bourgondie en tegen Louis de Bourbon, prins-bisschop van Luik. Hij was gehuwd met de al even vermetele Pentecosta van Grevenbroeck.

Вымирание названием "Heers".
Фамилию джентльмена, который был одет был Жерар де Heers Heers, кто видел его имущество и Wimmertingen Jesseren признать зала Kuringen в 1361 году. Он умер 9 октября 1398. В тот день он был убит народом Синт-Трейден также замка и деревни уже заложены в золе в 1383 году и будет делать это в 1439 году. снова Он был женат на Екатерине Binsveld и у них родилась дочь Сесиль. Последний был женат на Raes де ла Ривьер d'Aerschot. Их брачный контракт был составлен на кладбище Dormaal под дубом на 29 июня 1362.
Этот брак был благословлен с шестью детьми. Их старший сын унаследовал поместье и замок Heers. Это Жерар де ла Ривьер умер без потомства и, следовательно, прошло хорошо к сыну своего второго брата, внука Сесиль де Heers и Raes де Ривьер. Был старейших умершего в 1440 году на острове Родос и был похоронен в церкви Св. Антония там, шло хорошо, на второй сын. Это был пресловутый и знаменитые Raes из Heers даже упоминается в анналах отечественной истории, потому что он восстал против Карла Смелого Бургундского и против Луи де Бурбон, принц-епископ Льежа. Он был женат на столь же смелым Pent Коста из Grevenbroeck.

Naamgenoot en verre opvolger van deze landheer was Gerard II van Heers (+ 9 oktober 1398), zoon van Gilbert en van Cecilia van Betho. Hij trad in het huwelijk met Catharina van Binsveld. In 1361 verhief ridder Gerard II, zelf leenman van de graaf van Loon, zijn villa Wimmertingen en de helft van de heerlijkheid Jesseren met inbegrip van de aanhorigheden voor de Leenzaal van Kuringen. Deze edelman was gedeputeerde in de Tweede Stand van het prinsbisdom Luik en het graafschap Loon. Toen hij op 10 oktober 1393 zijn testament opstelde, drukte hij hierin de wens uit begraven te worden in de kerk van Heers en voorzag hij na zijn dood een bijzondere stichting in de kerk van Wimmertingen. Naast een zestal bastaardkinderen liet hij twee wettelijke dochters na, Cecilia en Aleide.
Als gevolg van het huwelijk van zijn dochter Cecilia met de Brabantse edelman Raes van Rivieren d'Aerschot op 29 juni 1362, kwamen de heerlijkheden Heers, Wimmertingen en een deel van Jesseren in het bezit van de familie van Rivieren (de la Riviere). De heren van Rivieren stamden uit een zijtak van de graven van Aarschot. Cecilia overleed in 1421, haar man in 1424.

Тезка и дальних преемником помещик Жерар II из Heers (+ 9 октября 1398), сын Гилберт и Сесилия Betho. Он женился на Екатерине Binsveld. В 1361 году Роза рыцарь Жерар II, себя вассалом Граф Loon, вилла Wimmertingen и половину славы Jesseren в том числе принадлежностей для Leen Kuringen зал. Этот дворянин был депутатом второй Государственной княжества Льеж и графство Loon. Когда он обратил свое завещание 10 октября 1393 он выразил здесь желание быть похороненным в церкви Heers а после его смерти он предвидел специальный фонд в церкви Wimmertingen. Следующие шесть детей ублюдок у него было две дочери правовые, Сесилия и Aleide.
В результате брак его дочери Сесилии с Брабант дворянина Raes рек d'Aerschot 29 июня 1362 г. пришла слава Heers, Wimmertingen и часть Jesseren во владении семейства рек (де ла Ривьер). Г-н рек происходят от ветви графов Aarschot. Сесилия умерла в 1421 году, ее муж в 1424 году.

Images
   
Вверх страницы