P0287
 
P0287
Главная / Personalia
 
P0287a
 
Personal Data
Surname de Cardona
First name Ramon
Nickname Pere
Dating 1345?
Location Tora
Life dates mort abans del 1350
Title senor de Tora, Avinyo y Vilanova de la Aguda
Close relatives father - Ramon II de CARDONA †/1350
mother - Sibila
wife - Margarida de Bellera (+1366)
children
de CARDONA ca 1325-
Berenguer de CARDONA †ca 1378
Perico de CARDONA
Type of the object tomb effigy
Place of manufacturing
(place of burial)
dalla Cattedrale (Esglesia de Sant Gil) di Tora, presso Barcellona
Place of exposition Bode Museum, Berlin, Germany
Date of manufacturing  
Artist
s'atribueix a l'escultor Berenguer Ferrer
Comments

(Link)
Figure giacenti della tomba di Ramon de Cardona e di Margarida de Bellera (meta XIV secolo ca.). Berlino, Bode Museum (dalla Cattedrale di Tora, presso Barcellona) (foto P. Vitolo).

sepulcre de Pere de Cardona i Margarida de Bellera procedent de Tora, a la Segarra. Es conserva dividit entre la Walters Art Gallery de Baltimore i el Bode Museum de Berlin.
Es del segle XIV i s'atribueix a l'escultor Berenguer Ferrer, que era natural de Manresa.

(Link)
EL SEPULCRE DE RAMON DE CARDONA I MARGARIDA DE BELLERA DE TORA DE RIUBREGOS: EL RETORN DES DE LA DIASPORA AL SEU ESCENARI PRIMITIU
sepulcre del noble
Ramon de Cardona mort abans del 1350

(Link)
Ramon Pere de CARDONA
Born about 1300
Deceased before 1350
Noble, senor de Tora, Avinyo y Vilanova de la Aguda

(Link)
L'any 1350 Ramon de Cardona i el seu fill Pere ja serien morts perque la muller d'aquest darrer, Margarida, ja actuava
com a tutora del seu fill Perico, nou senyor de Tora

датировка была выбрана 1345?, потому что к 1350 персонаж уже умер (точная дата неизвестна)

Images
   
P0287b
 
Personal Data
Surname Aguilo
First name Unknown
Nickname  
Dating 1345?
Location Talavera
Life dates  
Title  
Close relatives  
Type of the object tomb effigy
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition Esglesia parroquial de Sant Salvador, Talavera, Lleida, Spain
Date of manufacturing  
Artist
Comments

(Link)
(Link)
Esglesia parroquial de Sant Salvador de Talavera, La Segarra
Dins l’esglesia s’hi conserva un sarcofag de pedra, amb un relleu a l’exterior de la caixa que representa l’aguila i la campana, a la tapa hi ha les figures jacents d’un cavaller i la dama, amb la vestimenta del segle XIV, i a dins es conserven els ossos de dos personatges, que be podrien ser un Aguilo i una So.
Els Alemany de Cervello eren senyors de Talavera al segle XII, i Guerau Alemany de Cervello la cedi al seu nebot Guillem d’Aguilo; aquest llinatge la senyoreja fins a la segona meitat del segle XIV, que passa per parentiu a la familia So; els Joans i Antonis de So s’hi succeiren fins el 1563. Els Burgues i de So, o Burgues i Santcliment, foren despres els senyors d’aquests pobles; des del 1753 el senyor era D. Gaieta Maria de Santcliment de Pignatelli, marques de Rubi.

(Link)
Església de Sant Salvador de Talavera: sepulcre dels Aguiló-So
Al pòrtic de l’església parroquial de Sant Salvador hi trobarem un sepulcre en forma d’arqueta amb tapa de doble vessant amb dues figures jacents. Possiblement, la figura masculina, vestida de militar i amb un fidel gos als peus, correspon a un membre de la família Aguiló i la femenina, vestida de cortesana, de la família So. Està datat pels volts dels segle XIV. Ha estat restaurat i es troba en bon estat de conservació.
El frontal de l’arqueta hi trobarem tres escuts: a banda i banda es reprodueix l’emblema dels Aguiló i a la part central s’hi ha situat el dels So.
Destacarem la bellesa i el detall del pentinat de la figura femenina.

Images
   
P0287c
 
Personal Data
Surname Sitjar (Cigiag)
First name Pere
Nickname  
Dating 1348 (1355?)
Location Rocafort
Life dates +1348
Title  
Close relatives wife - Guillemona (Guillema) Nerell
Type of the object tomb effigy, sarcofag
Place of manufacturing
(place of burial)
 
Place of exposition Esglesia de Santa Maria de Rocafort, Catalunya, Spain
Date of manufacturing 1355
Artist
Berenguer Ferrer, cantero y escultor de Manresa
Comments

(Link)
Sarcofag de Pere de Sitjar, Esglesia de Santa Maria de Rocafort
El sarcofag de Pere de Sitjar reposa en una fornicula gotica sobre dues mensules antropomorfiques. La de l'esquerra presenta, en la seva part inferior, un llibre obert amb la seguent inscripcio: "Aquest document es del honrat en P. De Cigiag, senyor de Roquefort, a qui perdo Deu. Amen. Di(guem) Pater Nostrer". En aquesta mateixa mensula hi figura l'escut del casal de Rocafort. En la part frontal del sepulcre hi ha sis personatges en relleu, el mateix difunt i tres dones flanquejats per la Mare de Deu davant qui preguen agenollats i un sant, segurament Sant Vicenc que te la funcio de presentar-los a Maria. Damunt la tapa del sarcofag es troba la figura jacent del difunt, que fou l'ultim senyor laic de Rocafort. Vesteix indumentaria militar, porta espasa i punyal i recolza els peus en un lleo.
El sarcofag de Pere de Sitjar es obra de Berenguer Ferrer, picapedrer i escultor de Manresa. Li encarrega Guillemona, vidua de Pere. Hi ha documentats diversos pagaments com les deu lliures barcelonines rebudes el 16 d'agost de 1354 o les cent lliures que l'escultor declara haver rebut de la vidua "a compliment i solucio del preu del sarcofag". El 18 de juliol de 1356, mossen Bernat Mateu, rector de Rocafort autoritza el trasllat de les despulles de Pere de Sitjar des del cementiri al nou sarcofag, emplacat dins l'esglesia de Sant Vicenc del castell. Uns cent anys despres fou traslladat a l'esglesia parroquial de Sant Maria. Durant la Guerra Civil es porta a la Cova de Manresa per evitar la seva destruccio. Retorna a l'esglesia un cop acabat el conflicte.

El sarcofago de Pere de Sitjar reposa en una hornacina gotica sobre dos mensulas antropomorficas. La de la izquierda presenta, en su parte inferior, un libro abierto con la siguiente inscripcion: "Este documento es del honrado en P. De Cigiag, senor de Roquefort, a quien Dios perdone. Amen. Digamos Pater Noster ". En esta misma mensula figura el escudo de la casa de Rocafort. En la parte frontal del sepulcro hay seis personajes de relieve, el propio difunto y tres mujeres, flanqueados por la Virgen ante quien oran arrodillados, y un santo, seguramente San Vicente, que tiene la funcion de presentarlos a Maria. Sobre la tapa del sarcofago se encuentra la figura yacente del difunto, que fue el ultimo senor laico de Rocafort. Viste indumentaria militar, lleva espada y punal y apoya los pies en un leon.
El sarcofago de Pere de Sitjar es obra de Berenguer Ferrer, cantero y escultor de Manresa. Lo encargo Guillemona, viuda de Pedro. Hay documentados varios pagos, como las diez libras barcelonesas recibidas el 16 de agosto de 1354 o las cien libras que el escultor declara haber recibido de la viuda "en cumplimiento y solucion del precio del sarcofago". El 18 de julio de 1356, el padre Bernardo Mateo, rector de Rocafort autoriza el traslado de los restos de Pedro de Sitjar desde el cementerio al nuevo sarcofago, emplazado dentro de la iglesia de San Vicente del castillo. Unos cien anos despues fue trasladado a la iglesia parroquial de Santa Maria. Durante la Guerra Civil se llevo a la Cueva de Manresa para evitar su destruccion. Volvio a la iglesia una vez terminado el conflicto.

(Link)
Relieve del sepulcro de Pere de Sitjar, 1354. Iglesia parroquial de Rocafort, Municipio del Bages, Catalunya. Author: BERENGUER FERRER (S. XIV).

(Link)
Sepulcre de Pere de Sitjar
El Pont de Vilomara i Rocafort
Sarcòfag esculpit per Berenguer Ferrer l'any 1355 per allotjar les despulles de Pere de Sitjar. Posteriorment s'hi van posar també les de la seva dona, Guillema, i les dues filles.
Es tracta d'un ossari en forma d'arqueta amb estàtua jacent del personatge a la tapa.
Les dues mènsules que el sostenen, originalment estaven ubicades a la part alta de la fornícula i el sarcòfag es recolzava directament sobre el mur. Una d'elles és la que ens indica el propietari del sarcòfag, amb una inscripció que diu així: "Aquest monument es del honrat en Pere de Sitjar, Senyor de Rocafort, a qui per Deu Amen dit Pater Noster".
L'ossari consta del sarcòfag amb la corresponent tapa, presidida per la imatge del difunt en alt relleu, amb les dues mènsules. L'escena en relleu que es desenvolupa en la part frontal és molt comuna en contextos funeraris, sobretot a Itàlia. Es tracta de la presentació de la familia Sitjar davant la Mare de Déu. A l'extrem dret es pot identificar a Sant Vicenç, ja que era el patró de la família i el titular de la capella del castell. Vesteix una dalmàtica i sosté un llibre amb la mà esquerra, mentre que amb la dreta presenta la família davant Santa Maria. Els quatre personatges, Pere, Guillema i les dues filles, estan agenollats i amb les mans en actitud de pregària. Guillema està representada com a vídua. Les filles porten brial amb mantell superior amb ornaments florals al cap. Les dones llueixen paternòsters al coll. Pere de Sitjar vesteix de militar. Els laterals del sarcòfag no estan decorats perquè no eren vistos en la seva posició original.
Francesca Español (1990) destaca la semblança entre la figura de Pere Sitjar del fronatl i la de la tapa. En aquesta darrera, està representat inclinat cap a la dreta, possiblement per fer-lo més visible. Reposa el cap damunt un coixí i els peus damunt el llom d'un gos. La reproducció de l'arnès militar és molt completa i pròpia del segle XIV. De la corretja pengen una espasa i una daga. En el pom i la creu de l'espasa i a la creu de la daga ha gravat les inscripcions següents: AVE GRATIA. SALVE R(EGIATA), BENEDICTUS.
Les mènsules adopten la forma d'éssers fantàstics, amb trets zoomorfes i antropomorfes, però amb els caps grotescos.
Observacions: Actualment es conserva a l'interior de l'església, però desplaçat del seu lloc original, que és una fornícula coronada per una arcada gòtica, situada en el mateix mur nord.

Pere de Sitjar era el senyor de Rocafort i mor l'any 1348, deixant la seva dona, Guillema, vídua i amb dues filles. Existeixen dos documents que parlen d'aquest sarcòfag, que ens permeten saber-ne l'autor, el preu i la data. Un és del 16 d'agost de 1354 i l'altre del 23 de desembre de 1355. Berenguer Ferrer, de Manresa, cobra 100 lliures per la feina i triga un any en enllestir l'encàrrec.
Per un document datat el 18 de juliol de 1356 sabem que sis mesos després de conclòs el sarcòfag es procedeix al trasllat de les restes de Pere de Sitjar a l'església.
Les restes de la dona i de les filles els dipositaren els monjos de Sant Benet de Bages, hereus del castell de Rocafort.
El sarcòfag es va salvar de la destrucció durant la Guerra Civil espanyola gràcies a Lluís Rubiralta, delegat per al salvament del patrimoni artístic, i a un grup de voluntaris que el traslladaren a la santa Cova de Manresa, emparant-se amb la normativa de la Generalitat de Catalunya.

Images
   
Вверх страницы