A0376
 
A0376
Главная / Personalia
 
 
   
  A    
Personal Data
Title Centurion
Dating 1370?
Location Balenya
Type of the object altar painting
Provenance iglesia parroquial de Sant Fruitos de Balenya (Osona) (modern name - Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda)
Place of exposition Museu Nacional d'Art de Catalunya
Date of manufacturing Segunda mitad del siglo XIV
Artist Maestro de Sigena, Pere Serra?
 
Comments

(Link)
Gotic
Mestre de Sixena, Pere Serra?
Pinacle central d'un retaule amb el Calvari
Catalunya
Segona meitat del segle XIV
Pintura al tremp sobre fusta
161 x 131,5 cm
Provinent de l'esglesia parroquial de Sant Fruitos de Balenya (Osona)
MEV 49
El Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva el gran retaule de la Mare de Deu del reial monestir de Santa Maria de Sixena que ha donat nom a un mestre que presenta unes caracteristiques estilistiques molt semblants propies dels primers temps de l'art italogotic catala. L'estil d'aquest pintor deriva de l'art de Ramon Destorrents i sembla que es podria tractar de l'obra de joventut de Jaume Serra o de Pere Serra. Aquest estil es caracteritza per l'us d'un canon curt i unes composicions simples, per be que d'una qualitat tecnica i cromatica molt remarcable. Aquest pinacle del Museu es molt semblant al del retaule del monestir de Sixena i presenta les figures i els grups propis de les representacions dels calvaris: les santes dones, els soldats i la creu amb la figura de Crist al centre. Als muntants laterals hi ha les figures dempeus amb els filacteris de dos profetes messianics: David i Isaies.

(Link)
Museu Episcopal de Vic, Osona
Pinaculo central de un retablo con el Calvario
Maestro de Sigena, ?Pere Serra?
Pinaculo central de un retablo con el Calvario
Cataluna
Segunda mitad del siglo XIV
Pintura al temple sobre madera
161 x 131,5 cm
Procedente de la iglesia parroquial de Sant Fruitos de Balenya (Osona)
MEV 49
El Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva el gran retablo de la Virgen del real monasterio de Santa Maria de Sigena que ha dado nombre a un maestro que presenta unas caracteristicas estilisticas muy parecidas propias de los primeros tiempos del arte italogotico catalan. El estilo de este pintor deriva del arte de Ramon Destorrents y parece que puede tratarse de la obra de juventud de Jaume Serra o de Pere Serra. Este estilo se caracteriza por el uso de un canon corto y unas composiciones simples, aunque de una calidad tecnica y cromatica muy notable. Este pinaculo del Museo es muy parecido al del retablo del monasterio de Sigena y presenta las figuras y los grupos propios de las representaciones de los calvarios: las santas mujeres, los soldados y la cruz con la figura de Cristo en el centro. En los montantes laterales estan las figuras de pie con las filacterias de dos profetas mesianicos: David e Isaias.

(Link)
Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda és una església situada als afores de Balenyà (Osona) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
El nom de Santuari de la Verge de l'Ajuda és el nom que se li dona actualment, ja que el nom original era Sant Fructuós de Balenyà

(Link)
L'església de Sant Fruitós de Balenyà és una parròquia del municipi de Balenyà (Osona).

Images
Вверх страницы