A0272
 
A0272
Главная / Personalia
 
Personal Data
Title Saint George
Dating 1451
Location Vendel
Type of the object fresco
Provenance Vendel, Uppland, Sweden
Place of exposition Vendel, Uppland, Sweden
Date of manufacturing produced in 1451 and 1452
Artist John Iwan (JOHANNES IWAN) ( - +1465)
Comments

(Link)
Vendel church
However, it is the medieval wall paintings which have made Vendel church famous. They were produced in 1451 and 1452 by John Iwan and represent one of the finest works of Uppland church painting. We do not know much about the artist, but his paintings are known from 1449 to 1465. During these years he also painted in the churches of Ostra Ryd, Lena and Alunda. Only the paintings in Vendel church have been preserved until the present.

(Link)
JOHANNES IWAN
Bildkonstnar, verksam i Uppland i mitten av 1400-talet. Han har utfort signerade malningar i Vendels kyrka.
Bild: Malningar i Vendels kyrka. S:t Goran och draken och tva scener ur den heliga Katarinas av Alexandria liv.

(Link)
Sankt Goran och draken. Fran Vendel kyrka i Uppland, 1452.

(Link)
Johannes Iwan, fodd okant ar, dod 1465, var en svensk kyrkomalare som verkade i Uppland under 1400-talet.
Johannes Iwan ar kand genom uppteckningar av fornforskarna Johan Hadorph och Johan Peringskiold d.a. Eftersom han signerade sina malningar och i Vendels kyrka till och med lamnade autografen: Hannes Yuan Malare", ar han en av fa medeltida konstnarer i Sverige som ar kanda till namnet.

Images
Вверх страницы