A0185
 
A0185
Главная / Personalia
 
Personal Data
Title Saint Michael
Dating 1430?
Location Tarrega
Type of the object sculpture
Place of manufacturing la sortida del portal de Cervera, al Pati, Tarrega, Spain
Place of exposition Museu Comarcal de l'Urgell, Tarrega, Spain
Date of manufacturing vols de 1431
elaborada al voltant de l'any 1430
Artist Pere Johan, fill de l'escultor Jordi de Deu
Comments

Fragment de la creu de terme de Tarrega
amb miniatures i microarquitectura gotica.
Obra de Pere Johna, fill de l'escultor Jordi de Deu
Forca mes interessant es l'atribucion de la creu de terme de Tarrega a Pere Johan, intu'?'da ja per Duran i Sanpere i reafirmada per Rosa Manote, amb comparacions estil fstiques, apreciacions cronologiques i espacials, aixf com una deixa testamentaria de Francesca de Verdu , on s'estableix el contracte de la creu als vols de 1431 i que era obrada al Iloc de Montblanquet. '54 Quant a la creu en si, respon a una tipologia de creu lIatina amb abundant ornamentaci6 vegetal i d'estructura externa en forma de quadrifoliat. 'ss Les figures que hi ha esculpides responen a uns atributs preciosistes marcats d'un fort component cortesa, propi del nou concepte d'idea cortesana de les grans ciutats. Pero tot i la brevetat que volem donar a aquesta contextualitzaci6, cal destacar el component mimetic de la creu de pedra, que I'emparenta a traves de la microarquitectura amb les creus processionals d'argent daurat que duen atributs similars en els nusos, aixf com d'altres tresors parroquials, com el reliqu iari de Verdu , obrat a finals del segle XIV i d'autoria desconeguda que tambe presenta la decoraci6 arquitect6nica de l'epoca

(Link)
La Creu de terme del Pati es una obra de Tarrega (Urgell) protegida com a be cultural d'interes local.

(Link)

(Link)
Museu Comarcal de l'Urgell

(Link)
El Pati es una placa de Tarrega (Urgell) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectonic de Catalunya

(Link)
La creu que hi ha instal·lada a la placa Major es una replica identica a l'original, elaborada al voltant de l'any 1430 i atribuida a l'escultor Pere Johan. El conjunt havia quedat molt malmes despres que l'any 1862 una forta ventada l'enderroques. Aixo va causar molts danys a la creu propiament dita i no tants al nus o magolla. La creu va ser traslladada i desada al Museu d'Antiguitats de Lleida. L'any 1955 s'encarrega a l'escultor Carles Anadon la restauracio i reconstruccio del conjunt, de manera que es va fer una reproduccio de la creu i es van integrar els elements originals conservats de la magolla. L'any 2013 es va decidir retirar la magolla per ser restaurada i conservada al Museu Comarcal de l'Urgell, de Tarrega, on hi ha tambe les restes de la creu original, i ha estat substituida per una replica identica.
Es tracta d'una creu floronada, molt treballada seguint el gust del gotic florit, que emmarca les figures del Crist i de la Verge en un marc gairebe quadrat format per la unio de quatre arcs conopials. Les figures estan, a mes, situades sobre uns dossers que remarquen la part superior de la creu. Pel que fa al nus o magolla hi podem veure les imatges de quatre sants i quatre santes, entre els quals es poden reconeixer sant Pau, sant Miquel matant el drac, santa Llucia i santa Barbara, tots ells protegits per sengles dossers amb pinacles que, en conjunt, conformen una mena de capitell que separa els sants de la creu mateixa.

(Link)
La Creu del Pati, una de les principals joies del nostre patrimoni, s'ha restaurat, i ja s'exposa definitivament a la nova sala permanent del Museu de Tarrega, "Tragedia al call – Tarrega 1348".
La creu es obra de l'escultor Pere Joan i fou feta durant la decada del 1430. La seva ubicacio original era a la sortida del portal de Cervera, al Pati. Per aquest motiu sempre se l'ha coneguda pel nom popular de la "Creu del Pati", perque aquest va ser durant segles la seva ubicacio original. El 2 de marc del 1862, una forta ventada l'enderroca i les restes de la creu van ser conservades.

Images
Вверх страницы